Nghị Quyết 02/2017/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 02/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 21/07/2017
Trích yếu Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2017 huyện Bát Xát
Người ký
Ngày hiệu lực 21/07/2017
Công báo Công báo số 10