Quyết Định 02/2017/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 02/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 14/09/2017
Trích yếu Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ban hành quy định công nhận các danh hiệu Nếp sống văn hóa trên địa bàn thành phố Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 14/09/2017
Công báo Công báo số 10