Quyết Định 10/2017/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 10/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 08/03/2017
Trích yếu Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 08/03/2017
Công báo Công báo số 06