Quyết Định 149/2016/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 149/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 20/12/2016
Trích yếu Quyết định số 149/2016/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 3 của bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND tỉnh
Người ký
Ngày hiệu lực 20/12/2016
Công báo Công báo số 04