Quyết Định 151/2016/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 151/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 30/12/2016
Trích yếu Quyết định số 151/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và khai thác sử dụng Hệ thống dịch vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 30/12/2016
Công báo Công báo số 04