Quyết Định 01/2017/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 01/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 11/01/2017
Trích yếu Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số điểm thực hiện hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 11/01/2017
Công báo Công báo số 04