Quyết Định 02/2017/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 02/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 13/01/2016
Trích yếu Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 2381/2003/QĐ.CT ngày 26/9/2003 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định hoạt động giao thông cơ giới đường bộ trên phạm vi nội thị - Thị xã Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 13/01/2016
Công báo Công báo số 04