Nghị Quyết 76/2016/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 76/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 15/12/2016
Trích yếu Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Người ký
Ngày hiệu lực 15/12/2016
Công báo Công báo số 01