Nghị Quyết 80/2016/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 80/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 15/12/2016
Trích yếu Nghị quyết số 80/2016/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 15/12/2016
Công báo Công báo số 01