Quyết Định 102/2016/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 102/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 30/11/2016
Trích yếu Quyết định số 102/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 30/11/2016
Công báo Công báo số 16