Quyết Định 62/2016/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 62/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 19/08/2016
Trích yếu Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND sửa đổi một số nội dung Điều 1 Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của UBND tỉnh Lào Cai v/v thu Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 19/08/2016
Công báo Công báo số 13