Quyết Định 69/2016/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 69/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 19/08/2016
Trích yếu Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ban hanh Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 19/08/2016
Công báo Công báo số 13