Quyết Định 71/2016/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 71/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 24/08/2016
Trích yếu Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút, thù lao trong hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý
Người ký
Ngày hiệu lực 24/08/2016
Công báo Công báo số 13