Quyết Định 50/2016/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 50/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 15/08/2016
Trích yếu Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND về mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 15/08/2016
Công báo Công báo số 12