Nghị Quyết 53/2016/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 53/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 29/07/2016
Trích yếu Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ kinh phí từ ngân sách để hợp đồng thuê bảo vệ và cấp dưỡng tại các trường và điểm trường lẻ thuộc hai xã Tả Phời, Hợp Thành giai đoạn 2016 -2021
Người ký
Ngày hiệu lực 29/07/2016
Công báo Công báo số 12