Quyết Định 33/2016/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 33/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 03/06/2016
Trích yếu Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng và chi phí khác trong hoạt động chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 03/06/2016
Công báo Công báo số 08