Quyết Định 05/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 05/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 15/04/2016
Trích yếu Quyết định số 05/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 15/04/2016
Công báo Công báo số 06