Quyết Định 15/2016/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 15/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 16/03/2016
Trích yếu Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 16/03/2016
Công báo Công báo số 05