Quyết Định 02/2016/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 02/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 17/03/2016
Trích yếu Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 17/03/2016
Công báo Công báo số 05