Quyết Định 950/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 950/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 05/04/2016
Trích yếu Quyết định số 950/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa tên thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 05/04/2016
Công báo Công báo số 05