Quyết Định 952/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 952/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 05/04/2016
Trích yếu Quyết định số 952/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa tên thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND các xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 05/04/2016
Công báo Công báo số 05