Quyết Định 72/2015/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 72/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 31/12/2015
Trích yếu Quyết định số 72/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 31/12/2015
Công báo Công báo số 02