Nghị Quyết 79/2015/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 79/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 23/12/2015
Trích yếu Nghị quyết số 79/2015/NQ-HĐND về việc thí điểm cho phép sử dụng một phần hè đường các tuyến đường An Dương Vương, Thủy Hoa vào mục đích kinh doanh
Người ký
Ngày hiệu lực 23/12/2015
Công báo Công báo số 02