Chỉ thị 01/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 01/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 05/01/2016
Trích yếu Chỉ thị số 01/CT-UBND về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
Người ký
Ngày hiệu lực 05/01/2016
Công báo Công báo số 02