Quyết Định 61/2015/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 61/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 21/12/2015
Trích yếu Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 21/12/2015
Công báo Công báo số 01