Quyết Định 65/2015/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 65/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 21/12/2015
Trích yếu Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 21/12/2015
Công báo Công báo số 01