Quyết Định 10/2015/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 10/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 04/12/2015
Trích yếu Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 04/12/2015
Công báo Công báo số 01