Nghị Quyết 29/2015/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 29/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 11/12/2015
Trích yếu Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách địa phương năm 2014
Người ký
Ngày hiệu lực 11/12/2015
Công báo Công báo số 12