Nghị Quyết 36/2015/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 36/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 11/12/2015
Trích yếu Nghị quyết số 36/2015/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020
Người ký
Ngày hiệu lực 11/12/2015
Công báo Công báo số 12