Nghị Quyết 38/2015/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 38/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 11/12/2015
Trích yếu Nghị quyết số 38/2015/NQ-HĐND về chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được sử dụng trong chương trình truyền thanh tại Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố
Người ký
Ngày hiệu lực 11/12/2015
Công báo Công báo số 12