Nghị Quyết 41/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 41/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 11/12/2015
Trích yếu Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2016
Người ký
Ngày hiệu lực 11/12/2015
Công báo Công báo số 12