Quyết Định 58/2015/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 58/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 11/12/2015
Trích yếu Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của bản Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý cấp trưởng, phó các phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai (Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2013/QĐ- UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Lào Cai)
Người ký
Ngày hiệu lực 11/12/2015
Công báo Công báo số 11