Quyết Định 48/2015/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 48/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 08/10/2015
Trích yếu Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhà nước về đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 08/10/2015
Công báo Công báo số 10