Quyết Định 50/2015/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 50/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 12/10/2015
Trích yếu Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về đánh giá, phân loại viên chức và người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 12/10/2015
Công báo Công báo số 10