Quyết Định 51/2015/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 51/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 15/10/2015
Trích yếu Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 15/10/2015
Công báo Công báo số 10