Quyết Định 03/2015/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 03/2015/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 16/11/2015
Trích yếu Quyết định số 03/2015/CT-UBND về việc tăng cường quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 16/11/2015
Công báo Công báo số 10