Quyết Định 01/2015/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 01/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 05/10/2015
Trích yếu Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai, nhiệm kỳ 2011-2016
Người ký
Ngày hiệu lực 05/10/2015
Công báo Công báo số 10