Chỉ thị 02/2015/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 02/2015/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 05/08/2015
Trích yếu Chỉ thị số 02/2015/CT-UBND Về việc tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 05/08/2015
Công báo Công báo số 08