Quyết Định 30/2015/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 30/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 15/07/2015
Trích yếu Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về mức thu thuỷ lợi phí, tiền nước; quản lý và sử dụng thủy lợi phí, tiền nước, kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí từ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 15/07/2015
Công báo Công báo số 07