Quyết Định 20/2015/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 20/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 14/05/2015
Trích yếu Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 14/05/2015
Công báo Công báo số 06