Quyết Định 22/2015/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 22/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 25/05/2015
Trích yếu Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND Về chế độ hỗ trợ trang phục, bảo hộ lao động cho công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 25/05/2015
Công báo Công báo số 06