Quyết Định 23/2015/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 23/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 29/05/2015
Trích yếu Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 29/05/2015
Công báo Công báo số 06