Quyết Định 01/2015/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 01/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 25/04/2014
Trích yếu Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của bản Quy chế làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát về Quy chế làm việc của UBND huyện Bát Xát nhiệm kỳ 2011-2016
Người ký
Ngày hiệu lực 25/04/2014
Công báo Công báo số 06