Quyết Định 04/2015/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 04/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 26/01/2015
Trích yếu Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 26/01/2015
Công báo Công báo số 05