Quyết Định 05/2015/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 05/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 29/01/2015
Trích yếu Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trang thông tin điện tử và mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 29/01/2015
Công báo Công báo số 05