Quyết Định 06/2015/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 06/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 29/01/2015
Trích yếu Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 29/01/2015
Công báo Công báo số 05