Chỉ thị 01/2015/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 01/2015/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 08/01/2015
Trích yếu Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND của UBND huyện Văn Bàn về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
Người ký
Ngày hiệu lực 08/01/2015
Công báo Công báo số 05