Quyết Định 91/2014/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 91/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 27/12/2014
Trích yếu Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về bảng giá các loại đất 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 27/12/2014
Công báo Công báo số 04