Quyết Định 88/2014/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 88/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 27/12/2014
Trích yếu Quyết định số 88/2014/QĐ-UBND Quy định nội dung và mức hỗ trợ thực hiện việc dạy và học tiếng nói, chữ viết dân tộc HMông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 27/12/2014
Công báo Công báo số 03