Quyết Định 94/2014/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 94/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 31/12/2014
Trích yếu Quyết định số 94/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 31/12/2014
Công báo Công báo số 03